In welke boeken kun je de betekenis en herkomst van spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen vinden?

Hieronder staan een aantal boeken die de herkomst en betekenis van spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen geven.

  • Van Dale Spreekwoordenboek, Ton den Boon. Van Dale (2018). ISBN: 978 94 6077 445 4.
  • Van Dale Groot Uitdrukkingenwoordenboek, Hans de Groot (hoofdredactie) e.a. Van Dale Lexicografie (2006). ISBN: 978 90 6648 317 0.
  • Elk nadeel heeft zijn voordeel, en 2499 andere spreekwoorden. Van Dale modern spreekwoordenboek, Ton den Boon. Van Dale Lexicografie (2006). ISBN: 978 90 6648 070 4.
  • Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen, K. ter Laan. Het Spectrum (2003; ongewijzigde herdruk van de editie van 1956). ISBN: 90 274 7689 6.
  • Woordenboek van populaire uitdrukkingen, clichés, kreten en slogans, Marc De Coster. Sdu Uitgevers (2002). ISBN: 90 12 09266 3.
  • Gezegden, Riemer Reinsma. Genootschap Onze Taal (1998). ISBN: 90 75566 93 x.
  • Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden, F.A. Stoett. W.J. Thieme & Cie (1923-1925). Geheel online te raadplegen.