'Op Oudejaarsavond spelen we altijd gezelschapsspellen.' Of zijn het gezelschapsspelen?

Gezelschapsspelen, met een enkele l, past hier het best.

Het woord spel heeft twee meervouden: spelen en spellen. De vorm met dubbel l komt voor in de tastbare betekenis van spel: het spel zoals je het vast kunt pakken, zoals het in de kast of in de winkel ligt. Ook kan spellen 'partijen' of 'rondes' betekenen. Voorbeelden:

  • Kaartspellen kosten vaak maar een paar euro.
  • Bart Smit heeft een enorm assortiment spellen voor jong en oud.
  • We vragen Sinterklaas dit jaar maar eens een paar nieuwe spellen.
  • Rummikub vinden we zo leuk dat we soms wel vijf spellen op een avond spelen.

In de overige, vaak abstractere betekenissen is het meervoud spelen juist:

  • Canasta, pesten en poker zijn maar een paar van de vele soorten kaartspelen.
  • Met gym was ik goed in alle balspelen, behalve voetbal.
  • De Olympische Spelen omvatten veel sportdisciplines, maar niet alle.
  • De Romeinen boden het volk brood en spelen.

In sommige zinnen past zowel de tastbare als de abstracte betekenis:

  • Ondanks internet, tv en spelcomputers blijven bordspellen/bordspelen onverminderd populair.

Voor de zin 'Op Oudejaarsavond spelen we altijd gezelschapsspelen' geldt wat ons betreft dat de abstracte betekenis het meest voor de hand ligt, maar de concrete betekenis (en dus het meervoud gezelschapsspellen) is niet fout.
De (veelvoorkomende) verkleinvorm is wel in alle gevallen spelletjes.