Wat is juist: slibtong of sliptong?

De juiste schrijfwijze is sliptong. Alle recente woordenboeken en woordenlijsten, zoals de Spellingwijzer Onze Taal, onze spellingwebsite Spellingsite.nu en het officiële Groene Boekje, geven deze spelling. Volgens de grote Van Dale wordt deze 'ondermaatse zeetong' ook kortweg slip genoemd.

In sliptong zit het werkwoord slippen ('wegglijden'). Sliptongen zijn zo klein dat ze gemakkelijk door de zeef slippen waarmee de vis wordt gesorteerd, zo vermeldt onder meer het Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN). Er is dus geen verband met slib ('modder').

Het woord sliptong is betrekkelijk nieuw. In een krant uit 1940 kwam het voor het eerst op schrift voor: "Heden kwam aan den Vischafslag alhier de motorbotter O.D. 18 (...). De prijzen waren: groote tong 50-40, middel tong 46-52, kleine tong 36-42, sliptong 26-30 (...)" (Rotterdamsch Nieuwsblad, 29 februari 1940). 

De foutieve spelling slibtong kwam voor het eerst voor in een krant uit 1982, in een advertentie voor een "Slibtong MENU" (De Telegraaf, 21 oktober 1982).