Is sinds goed gebruikt in de zin: 'Pieter is al sinds drie jaar met pensioen'?

Ja, sinds betekent hier 'gedurende' ('Pieter is al gedurende drie jaar met pensioen'), en dat is een van de betekenissen van sinds.

Sinds duidt hier een tijdsperiode in het verleden aan die nog voortduurt in het heden. Het woordenboek van Koenen geeft die betekenis al meer dan een eeuw, en ook in het Woordenboek der Nederlandsche Taal en het woordenboek van Verschueren (1996) is deze betekenis van sinds terug te vinden. Wie het desondanks niet mooi vindt, kan sinds ook weglaten: 'Pieter is al drie jaar met pensioen.' Het staat in deze betekenis overigens ook vaak aan het begin van een zin: 'Sinds een paar maanden heb ik een dakkapel.'

Sinds kan ook 'vanaf' betekenen; er volgt dan een tijdstip dat in het verleden ligt: 'Pieter is al sinds 2008 met pensioen', 'Sinds mei vorig jaar zijn zij lid.' Sinds kan niet gebruikt worden voor een tijdstip in de toekomst: 'Sinds 2040 hoef ik niet meer te werken' is geen goede zin.

Tot slot kan sinds een voegwoord zijn; dan leidt het een bijzin in en betekent het 'vanaf het tijdstip dat', 'sedert'. Voorbeeld: 'Pieter leest erg veel sinds hij met pensioen is.' (Of andersom: 'Sinds hij met pensioen is, leest Pieter erg veel.')