Wat is juist: shockeren of choqueren?

Het is allebei juist. Alle recente naslagwerken vermelden beide vormen; ze betekenen ook allebei 'onaangenaam/pijnlijk treffen', 'in negatieve zin verbazen'. 

Choqueren is afgeleid van het Franse choquer. Het Nederlands heeft talloze werkwoorden op -eren die afgeleid zijn van Franse werkwoorden op -er, bijvoorbeeld: indiceren (van indiquer), communiceren (van communiquer) en specialiseren (van specialiser). Een klein aantal werkwoorden op -eren heeft een Engels woord als basis. Shockeren is daar een voorbeeld van, net als formatteren, alloceren en acclimatiseren

De vervoegingen van het werkwoord shockeren zijn: shockeert - shockeerde - geshockeerd. De vervoegingen van choqueren zijn: choqueert - choqueerde - gechoqueerd.