Is een vrouwelijke secretaris hetzelfde als een secretaresse?

Nee, secretaresse is niet de vrouwelijke variant van secretaris.

Een vrouw die bibliothecaris is, kunnen we ook bibliothecaresse noemen, maar een vrouw die secretaris is, is geen secretaresse. De functie van secretaresse is namelijk een andere dan die van secretaris en daardoor zijn de woorden niet inwisselbaar.

Van Dale (2005) geeft bij secretaresse als eerste betekenis "iem. die belast is met de administratie, het archief, de correspondentie van een persoon of instantie". Een secretaresse kan zowel een man als een vrouw zijn, al wordt een man zelden aangeduid met secretaresse; meestal wordt hij dan 'administratief medewerker' of 'persoonlijk assistent' genoemd. Van Dale noemt secretaresse in de betekenis 'vrouwelijke secretaris' nog wel, maar deze betekenis is verouderd.

Een secretaris is volgens Van Dale onder meer "lid van een lichaam of bestuur, belast met het voeren of leiden van de correspondentie, het houden der notulen enz."; een gemeentesecretaris is bijvoorbeeld degene die de leiding heeft over alle ambtenaren binnen een gemeente. Hoewel mensen bij het woord secretaris vaak stereotiep aan een man denken, kan de secretaris dus evengoed een vrouw zijn. Overigens blijkt vaak uit de context wel of het om een man of een vrouw gaat, bijvoorbeeld door de voornaam of door een verwijzing met hij of zij.