Wat is het best: 'Die bloemen rieken heerlijk' of 'Die bloemen ruiken heerlijk'?
 

'Die bloemen ruiken heerlijk' is verreweg het gewoonst. Ruiken betekent hier 'een geur verspreiden'. Het verouderende werkwoord rieken heeft dezelfde betekenis, dus rieken is in deze zin ook mogelijk.

Vroeger is er weleens geprobeerd een onderscheid te maken tussen rieken en ruiken. Rieken zou alleen betekenen 'geur verspreiden' en ruiken alleen 'geur opnemen, geur inademen'. Volgens dit onderscheid zou alleen 'Die bloemen rieken heerlijk' juist zijn; de bloemen geven immers een heerlijke geur af. Maar het Woordenboek der Nederlandsche Taal noemt dit onderscheid al "geheel kunstmatig". Rieken en ruiken komen reeds lang naast elkaar voor. Het lijkt erop dat ruiken langzaam maar zeker rieken verdringt.

'Het riekt hier' wordt in deftig taalgebruik nog weleens gebruikt in de betekenis 'het stinkt hier', maar volgens Van Dale (2005) kan ruiken ook "een onaangename reuk van zich geven" betekenen. Sommige taalgebruikers hebben een voorkeur voor rieken in de betekenis 'veel hebben van, zwemen naar', zoals in 'Dat riekt naar een voorkeursbehandeling.' Maar ook in deze betekenis is ruiken mogelijk. Van Dale geeft het voorbeeld "dat ruikt naar ketterij, naar fascisme".