Mag je het woord risicovol gebruiken in plaats van riskant? En betekent het dan hetzelfde?

De woorden risicovol en riskant zijn allebei correct Nederlands. Risicovol is gevormd naar analogie van woorden als gewetensvol en fantasievol. Het staat sinds 1995 in de woordenlijst van het Groene Boekje. In veel contexten kan het relatief nieuwe woord risicovol vervangen worden door het oudere riskant, maar de woorden blijken ook weleens met een verschillende betekenis gebruikt te worden.

Zo wordt een riskante belegging ervaren als een gevaarlijke of zelfs wat dwaze onderneming, terwijl een risicovolle belegging vaak meer een bewuste keuze is (men weet dat er veel risico's aan verbonden zijn maar neemt dat op de koop toe). Riskant kan dus een negatievere, subjectievere lading hebben.