Wat is juist: een hoog rendement op uw spaargeld of een hoog rendement van uw spaargeld

Beide voorzetsels zijn mogelijk, maar er kan soms een betekenisverschil mee worden uitgedrukt.

Rendement heeft (globaal) twee betekenissen: 'financiële opbrengst' en 'nuttig effect/productiviteit'. In de laatste betekenis kan rendement alleen het voorzetsel van bij zich hebben: 'het rendement van een machine'. In de betekenis 'financiële opbrengst' kan rendement met zowel op als van gecombineerd worden.

Er bestaat wel een klein betekenisverschil tussen een hoog rendement op uw spaargeld en een hoog rendement van uw spaargeld. De eerste formulering legt er nadruk op dat het rendement een extra som is die boven op het spaargeld wordt uitgekeerd, en de laatste drukt slechts uit dat het spaargeld een hoog rendement heeft.