Hoe schrijf je de afkorting van postscriptum onder aan een brief: PS, P.S., ps of p.s.? En komt er daarna een dubbele punt?

P.S. en PS zijn de gangbaarste schrijfwijzen. Volgens de officiële spelling is alleen de schrijfwijze PS – zonder punten dus – correct. De Spellingwijzer Onze Taal geeft de variant met punten als alternatief. Na P.S. komt geen dubbele punt.

Ook NB ('nota bene') moet volgens de officiële spelling zonder punten worden geschreven, maar de spelling N.B. komt ook veel voor en staat dan ook in de Spellingwijzer Onze Taal. Een paar voorbeelden:

  • P.S. Zullen we binnenkort weer eens afspreken? (Spellingwijzer Onze Taal)
  • PS Zullen we binnenkort weer eens afspreken? (Groene Boekje)
  • N.B. Kom op tijd, want vol is vol. (Spellingwijzer Onze Taal)
  • NB Kom op tijd, want vol is vol. (Groene Boekje)

Latijnse afkortingen
Andere Latijnse afkortingen die, ook volgens het Groene Boekje, met hoofdletters en punten worden geschreven zijn: L.S. ('lectori salutem', 'groet aan de lezer'), A.D. ('anno Domini', 'in het jaar des Heren') en S.J. ('Societatis Jesu', '(lid) van de orde der jezuïeten').

Met kleine letters en punten zijn bijvoorbeeld: a.i. ('ad interim', 'tijdelijk, waarnemend'), a.m. ('ante meridiem', vóór de middag'), p.m. ('post meridiem', 'na de middag' en 'pro memoria/memorie', 'om te onthouden, ter herinnering') en s.s.t.t. (bij adressering, 'salvis titulis', 'met weglating van de titels'). Voor 'pro memoria/memorie' kan behalve p.m. ook pm zonder punten gebruikt worden.