Hoe schrijf je de afkorting van postscriptum onder aan een brief: als PS, P.S., ps of p.s.?

P.S. en PS zijn het gebruikelijkst. Volgens de officiële spelling is alleen PS – zonder punten dus – correct. In onze eigen Spellingwijzer Onze Taal en op de bijbehorende website Spellingsite.nu geven we de variant met punten als alternatief.

Ook in NB (‘nota bene’) mogen er volgens de officiële spelling geen punten staan, maar de spelling N.B. komt ook veel voor en staat dan ook in de Spellingwijzer Onze Taal en op Spellingsite.nu. Een paar voorbeelden:

 • PS Zullen we binnenkort weer eens afspreken? (officieel juist)
 • P.S. Zullen we binnenkort weer eens afspreken? (een gangbaar en goed te verdedigen alternatief)
 • NB Kom op tijd, want vol is vol. (officieel juist)
 • N.B. Kom op tijd, want vol is vol. (een gangbaar en goed te verdedigen alternatief)

Na P.S. en N.B. komt bij voorkeur geen dubbele punt, maar wel een hoofdletter.

Andere Latijnse afkortingen

Andere Latijnse afkortingen waarin de hoofdletters en punten officieel juist zijn: 

 • A.D. (‘anno Domini’, ‘in het jaar des Heren’)
 • L.S. (‘lectori salutem’, ‘groet aan de lezer’) 
 • O.F.M. (‘Ordo Fratrum Minorum’, ‘de orde der minderbroeders’)
 • R.I.P. (‘requiescat in pace / requiescant in pace’, ‘moge hij/zij zij rusten in vrede / mogen zij rusten in vrede’)
 • S.J. (‘Societatis Jesu’, ‘de orde der jezuïeten’)

Met kleine letters en punten zijn bijvoorbeeld:

 • a.i. (‘ad interim’, ‘tijdelijk, waarnemend’)
 • a.m. (‘ante meridiem’, ‘vóór de middag’)
 • o.f.m. (achter een naam, ‘lid van de orde der minderbroeders’)
 • p.m. (‘post meridiem’, ‘na de middag’)
 • p.m. (‘pro memoria/memorie’, ‘om te onthouden, ter herinnering’) (ook weleens zonder punten: pm)
 • s.j. (achter een naam, ‘lid van de orde der jezuïeten’)
 • s.s.t.t. (bij adressering, ‘salvis titulis’, ‘met weglating van de titels’)