Wat is juist: promiscu gedrag of promiscue gedrag?

Promiscue ('behoefte hebbend aan wisselende seksuele contacten') wordt altijd met ue op het eind geschreven, of we het nu uitspreken als [proo-mis-kuu] of als [proo-mis-kuu-e]. Juist is dus: promiscue gedrag, naast een promiscue levenswandel en promiscue mannen en vrouwen.

Dat we promiscue altijd met e schrijven, anders dan cru en continu, komt doordat we de Latijnse spelling van dit woord aanhouden. Promiscue is het Latijnse bijwoord van het bijvoeglijk naamwoord promiscuus (dat 'gemengd, door elkaar' betekent).

Continu en cru zijn Franse woorden. Ze worden – net als 'gewone' Nederlandse woorden – in onverbogen vorm zonder e geschreven: 'Hij komt continu te laat', 'Dat is erg cru', een continu spectrum, een cru woord. In de verbogen vorm wordt een e uitgesproken én geschreven: een continue stroom van kritiek, een crue opmerking.