Bestaat er een gebruiksverschil tussen probleem en problematiek?

Ja. Van Dale (2005) vermeldt bij problematiek: "het geheel van de problemen op zeker gebied of omtrent zekere kwestie; ook als tweede lid in samenstellingen als de volgende, waarin het eerste lid een (maatschappelijke) kwestie noemt: abortusproblematiek, aidsproblematiek, drugsproblematiek, (...)". Probleem wordt in Van Dale omschreven als 'vraagstuk', 'moeilijke, verdrietige omstandigheid'.

Problematiek omvat dus meer dan één probleem. Als er bijvoorbeeld gesproken wordt van de huisvestingsproblematiek in de grote steden, wordt direct gesuggereerd dat er verschillende met elkaar samenhangende oorzaken zijn en dat de situatie daardoor ingewikkeld is en moeilijk op te lossen.

Probleem en problematiek zijn dus niet inwisselbaar. Misschien wordt er tegenwoordig iets te snel gesproken van een problematiek (een omvangrijke problematiek, de kernproblematiek) terwijl het hoofdzakelijk om één probleem of om verschillende min of meer los van elkaar staande problemen gaat (een groot probleem, het kernprobleem).