Wat betekent prioriteren?

Prioriteren is een 'jong' werkwoord; het werd in de elfde druk van Van Dale (1984) voor het eerst opgenomen met de toevoeging "neologisme". Het betekent 'aangeven wat het belangrijkst is en dus het eerst moet gebeuren'. Enkele voorbeeldzinnen met dit werkwoord:

  • Het afdelingshoofd prioriteert en verdeelt de taken.
  • Hoe worden de beleidsvoornemens ten opzichte van elkaar geprioriteerd?

Van prioriteren is het zelfstandig naamwoord prioritering ('rangschikking op volgorde van belangrijkheid') afgeleid: 'De prioritering van de beleidsvoornemens had nogal wat voeten in de aarde.'

Soms komen trouwens ook priorisering en prioriseren voor, maar die woordvormen worden als onjuist beschouwd.