Wat is juist: plotsklaps of eensklaps?

Het is allebei juist. Plotsklaps is de jongste vorm; deze is waarschijnlijk ontstaan als vermenging van plotseling of plots en eensklaps. Er zijn mensen die het een lelijk of kinderachtig woord vinden, maar plotsklaps is inmiddels ingeburgerd als bijwoord. In 1976 (tiende druk) werd het voor het eerst in Van Dale opgenomen.

Eensklaps krijgt in taaladviesboeken soms nog de voorkeur boven plotsklaps, maar het wordt steeds meer als een wat formeel en ouderwets woord gezien. Plotseling, opeens en onverwachts zijn tegenwoordig gebruikelijker.

In informele teksten of bij weergave van spreektaal kan plotsklaps gerust gebruikt worden. Voor andere teksten is het waarschijnlijk toch nog wat te informeel, en kan het best een van de alternatieven gebruikt worden. Een paar voorbeelden:

  • Plotsklaps werd er aan de deur geklopt. (informeel)
  • Opeens/plotseling werd er aan de deur geklopt.
  • Dries is plotsklaps ziek geworden. (informeel)
  • Dries is plotseling/onverwachts ziek geworden.