Is plotse juist in 'Een plotse regenbui verstoorde de picknick'?

Ja. Alle woordenboeken hebben plots als bijvoeglijk naamwoord ('plotseling, onverwacht') opgenomen.

Plots kan op twee manieren gebruikt worden:

  1. als bijwoord: 'Het ging plots regenen'; 'Plots ging het licht uit';
  2. als bijvoeglijk naamwoord: een plotse regenbui; een plots ongeval; een plotse inval

Het gebruik van plots als bijvoeglijk naamwoord kwam oorspronkelijk vooral in Zuid-Nederland en Vlaanderen voor. In de jaren negentig van de twintigste eeuw vermeldden de woordenboeken dat er nog expliciet bij. Tegenwoordig is plots als bijvoeglijk naamwoord heel gewoon, in Vlaanderen en in Nederland.