Wat is beter: plaatsvinden of plaatshebben? Dus: 'De vergadering vindt plaats op donderdag' of 'De vergadering heeft plaats op donderdag'?

Plaatsvinden en plaatshebben zijn allebei juist. Deze werkwoorden betekenen hetzelfde: 'gebeuren'. Plaatsvinden is het gebruikelijkst.

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vermeldt bij plaats hebben: "Geschieden, gebeuren, plaats vinden" (toentertijd nog in twee woorden gespeld). Uit de citaten die het WNT geeft, blijkt dat plaatshebben al in de zestiende eeuw in het Nederlands voorkwam, en plaatsvinden al in de zeventiende eeuw.

In ons tijdschrift Onze Taal werden deze werkwoorden in de jaren veertig verschillende keren besproken. De toenmalige redactie vond plaatsvinden (en plaatshebben) lelijk, omdat deze werkwoorden zo algemeen en daardoor nietszeggend zijn. In 1951 schrijft de redactie: "En dan: een ongeval is gebeurd, een feest werd gevierd, de vergadering werd gehouden, het stoffelijk overschot werd ter aarde besteld, ja, in elk geval, waarin de taalstumpers - hoort u? ja, wij zijn boos - het werkwoord dat geen werkwoord is, plaats vinden gebruiken, is een ander, goed passend werkwoord mogelijk. Wie plaats vinden of plaats hebben gebruikt, getuigt van een diep beklagenswaardige taalarmoede, ja, van gebrek aan taalgevoel." Ook de taalpurist Charivarius (1870-1946) ergerde zich aan plaatshebben: hij noemde in zijn boek Is dat goed Nederlands? het werkwoord onder het kopje 'Stoplappen en modetermen'.

Soms wordt plaatsvinden een germanisme genoemd; het zou dan een rechtstreekse vertaling zijn van stattfinden en vervangen moeten worden door plaatshebben. In de oudere naslagwerken (zoals het WNT, Charivarius en het standaardwerk De germanismen in de moderne Nederlandse woordenschat, 1975) wordt plaatsvinden echter niet als germanisme bestempeld. Er is geen reden om aan te nemen dat het dat is (geweest).

Wie dat wenselijk vindt, kan in veel gevallen een preciezer werkwoord gebruiken: een ramp voltrekt zich, er zijn vervelende dingen voorgevallen, er is een ongeluk / iets leuks gebeurd, een lezing/bijeenkomst wordt gehouden, een feest/jubileum wordt gevierd, een actie wordt gehouden of op touw gezet, enz.