Wat is juist: paddenstoel of paddestoel?

Volgens de officiële spelling is paddenstoel juist. Wat ons betreft is ook paddestoel prima; deze alternatieve vorm is daarom opgenomen in onze Spellingwijzer Onze Taal en op onze spellingwebsite Spellingsite.nu.

Officieel: paddenstoel

In de officiële spelling geldt deze regel voor de tussen-n: als het eerste deel alleen een meervoud heeft op -en (en niet ook een meervoud op -es), schrijf je doorgaans een tussen-n in de samenstellingen met dat eerste deel. Het is volgens deze regel paddenstoel (pad heeft immers alleen het meervoud padden) naast bijvoorbeeld collegebank (college heeft het meervoud colleges).

Alternatief: paddestoel

Wat ons betreft is paddestoel ook prima; deze spelling komt geregeld voor. Het wel of niet schrijven van de tussen-n beschouwen wij als een vrije keuze. Wie vindt dat paddenstoel te veel de gedachte oproept aan een letterlijke stoel voor een pad, en niet aan een zwam, kan het woord gerust zonder tussen-n schrijven. Dan wordt paddestoel als een min of meer 'versteend' geheel behandeld, wat vaker gebeurt bij woorden waarvan de betekenis niet letterlijk is. In bijvoorbeeld padde(n)trek en padde(n)vergif (die wél een letterlijke betekenis hebben) is de tussen-n verreweg het gebruikelijkst: paddentrek en paddenvergif.