Wat is het verschil tussen organigram en organogram?

Organigram en organogram hebben allebei de betekenis ‘schematische voorstelling van een organisatie’. Organogram heeft nog een andere, medische betekenis: ‘beschrijving van de bouw en ligging van de organen’.

Oorspronkelijk kende het Nederlands alleen het Engelse leenwoord organogram, dat alleen de medische betekenis had. Al snel kreeg het begrip betekenisuitbreiding en werd de vorm organigram geboren (ongetwijfeld onder invloed van de i van organisatie); deze vorm is al in 1973 aangetroffen. Tegenwoordig komt organigram vaker voor dan organogram, vooral in Vlaanderen. Mogelijk is dit Franse invloed; het Franse woord is namelijk organigramme.