Wat is de juiste spelling: organigram of organogram?

Als het gaat om de betekenis 'schematische voorstelling van een organisatie' zijn organigram en organogram beide juist. Organigram is in dat geval duidelijker, omdat organogram nog een andere, medische betekenis heeft: 'beschrijving van de bouw en ligging van de organen'.

Oorspronkelijk kende het Nederlands alleen het Engelse leenwoord organogram, dat enkel de medische betekenis had. Al snel kreeg het begrip betekenisuitbreiding en werd de vorm organigram geboren (ongetwijfeld onder invloed van de i van organisatie); deze vorm is al in 1973 aangetroffen. Tegenwoordig komt organigram vaker voor dan organogram, vooral in Vlaanderen. Mogelijk is dit Franse invloed; het Franse woord is namelijk organigramme.