Wat wordt bedoeld met de orenmaffia?

Het woord orenmaffia dook in 1992 voor het eerst in het Nederlands op. Toen hield de publiciste Karin Spaink een lezing over de relatie tussen lichaam en geest bij ziekte. Zij bekritiseerde de therapeuten die beweren dat ziekte niet zozeer een lichamelijke als wel een geestelijke kwestie is. Ziekte en genezing worden volgens hen in het hoofd ('tussen de oren') bewerkstelligd.

Al snel na deze lezing werd de term orenmaffia gebruikt voor deze therapeuten en hun aanhangers.