Wat voor leestekens staan er in een opsomming als elk onderdeel op een nieuwe regel begint?

 • Bestaat de opsomming uit hele zinnen? Begin met een hoofdletter en eindig met een punt.
 • Bestaat de opsomming uit woordgroepen? Begin met een kleine letter en eindig met een puntkomma.
 • Bestaat de opsomming uit één of twee woorden? Begin met een kleine letter en laat leestekens weg.

Een opsomming bestaat meestal uit een of meer inleidende zinnen met daaronder de onderdelen van de opsomming. Voor elk onderdeel staat een cijfer, streepje of stip (‘bullet’). Of de onderdelen van een opsomming beginnen met een hoofdletter of niet en welke leestekens aan het einde komen, hangt vooral af van de lengte van die onderdelen.

Opsomming die uit hele zinnen bestaat

De zin die de opsomming inleidt, eindigt met een dubbele punt. Elk onderdeel van de opsomming begint met een hoofdletter en eindigt met een punt (of vraagteken). 

Wij zetten de voordelen voor u op een rijtje:
 • De woning is gelegen op eigen grond.
 • Het dak is onlangs vernieuwd.
 • De tuin ligt op het zuidwesten.

Opsomming die uit woordgroepen of delen van zinnen bestaat

De zin die de opsomming inleidt, eindigt met een dubbele punt. Elk onderdeel van de opsomming begint met een kleine letter en eindigt met een puntkomma; alleen het laatste onderdeel van de opsomming krijgt een punt.

Bij het organiseren van een kinderfeestje is het van belang om te weten:
 • hoeveel kinderen er komen;
 • wat een en ander mag kosten;
 • wat de kinderen leuk vinden.

Als de delen van een opsomming uit één enkel woord of een klein groepje woorden bestaan, kunnen de leestekens eventueel helemaal weggelaten worden.

De volgende verzekeringen zijn onmisbaar:
 • ziektekostenverzekering
 • inboedel- en opstalverzekering
 • aansprakelijkheidsverzekering

Dit zijn geen dwingende regels, maar richtlijnen. Het gaat er vooral om dat het er doordacht en verzorgd uitziet.

‘Gemengde’ opsomming

Het komt nogal eens voor dat de delen van een opsomming ongelijk zijn: soms een hele zin, soms een deel van een zin en soms een of enkele losse woorden. Probeer eerst de structuur van de opgesomde delen gelijk te trekken. Lukt dat niet, kies dan voor de vormgeving die er het best uitziet.