Krijgen schoolvakken en studierichtingen een hoofdletter?

Algemeen bekende en veelvoorkomende schoolvakken en studierichtingen worden met kleine letters geschreven:

  • aardrijkskunde
  • natuurkunde
  • geneeskunde
  • rechtsgeleerdheid
  • economie
  • verpleegkunde
  • bouwkunde
  • psychologie 
  • journalistiek
  • neerlandistiek

Hoofdletters

Wél met een hoofdletter zijn talenvakken en vakken met andere woorden erin die van zichzelf een hoofdletter hebben: Frans, Spaanse taal- en letterkunde, Duitslandstudies, Europees recht, etc.

Hoofdletters zijn ook te verdedigen bij minder bekende vakken en richtingen. De aanduiding van een studierichting of opleiding kan soms als een unieke eigennaam beschouwd worden – zeker als de betreffende opleiding maar aan één opleidingsinstituut gegeven wordt. Het is dan verstandig om de schrijfwijze van de opleidingsinstituten zelf te volgen; zij hebben de naam tenslotte bedacht. Als het opleidingsinstituut zelf Biomedische Wetenschappen, Personeel en Arbeid of Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken schrijft, kan die schrijfwijze gevolgd worden, inclusief de hoofdletters.

Aanhalingstekens

Als onduidelijk is waar de naam van een vak of studie begint en eindigt, kan het handig zijn om aanhalingstekens te gebruiken of te cursiveren. Bijvoorbeeld in de zin: ‘Klaasje de Vries is als nieuwe coördinator Arbobeleid en Milieu aangesteld.’ Gaat het hier om één opleiding Arbobeleid en Milieu? Of zijn het er twee: Arbobeleid enerzijds en Milieu anderzijds? Met aanhalingstekens of cursivering wordt dat duidelijk: ‘Klaasje de Vries is als nieuwe coördinator ‘Arbobeleid en Milieu’ aangesteld.’