Wat is juist: 'Ze hebben opgetreden in Amsterdam' of 'Ze zijn opgetreden in Amsterdam'?

Beide vormen zijn juist, maar in de meeste contexten is hebben het best. Het hangt deels van de betekenis af.

Als optreden de betekenis 'op het podium staan' heeft, is hebben opgetreden veel gewoner dan zijn opgetreden. Het gebruikelijkst is dus 'Nick & Simon hebben opgetreden in Paradiso', net als 'Heeft die band weleens in Nederland opgetreden?' Maar het gebruik van zijn en is is hier niet fout. 

Als optreden in de betekenis 'handelend optreden' wordt gebruikt, is volgens sommige woordenboeken alleen zijn opgetreden juist; volgens andere is ook hebben opgetreden mogelijk. Langzaam maar zeker lijkt hebben ook in deze betekenis gebruikelijker te worden dan zijn. Enkele voorbeeldzinnen:

  • De politie is/heeft direct opgetreden.
  • Ze is/heeft erg streng opgetreden tegen de leerlingen die een hond hadden geplaagd.
  • Dankzij Pien, die zeer alert is/heeft opgetreden, liep alles goed af.

Optreden kan ook de betekenis 'zich openbaren' hebben; dan is alleen het hulpwerkwoord zijn mogelijk.

  • De pijn is niet meer opgetreden.
  • Er is een fout opgetreden; voer uw gegevens opnieuw in.