Is openheid van zaken geven een goede uitdrukking? Bijvoorbeeld in: 'De penningmeester weigerde openheid van zaken te geven.'

Nee, openheid van zaken geven is geen vaste uitdrukking. Juist is opening van zaken geven.

Opening wordt hier figuurlijk gebruikt in de betekenis 'het onthullen, het openbaren'. Wie opening van zaken geeft, maakt iets openbaar wat tot dan toe niet algemeen bekend was. De penningmeester in de voorbeeldzin hierboven weigerde blijkbaar anderen inlichtingen te verstrekken over financiële zaken. Nog meer voorbeelden:

  • Deze week heeft de politie wat meer opening van zaken gegeven over de zaak.
  • Het is de bedoeling dat begin volgende week tijdens een persconferentie opening van zaken wordt gegeven.

Openheid betekent 'het open zijn', 'het toegankelijk zijn'. Aan openheid van zaken geven is moeilijk betekenis toe te kennen ('openbaarheid van zaken geven'?). We kunnen wel openheid nastreven of openheid betrachten ('je best doen open/toegankelijk te zijn'). Ook kan iets bijvoorbeeld in alle openheid worden besproken, wat wil zeggen: 'zodat iedereen er kennis van kan nemen', 'niet achter gesloten deuren'.