Wat is juist: op twee gedachten hinken of op twee benen hinken? En waar komt deze uitdrukking vandaan?

Juist is op twee gedachten hinken. Deze uitdrukking heeft twee betekenissen: ‘besluiteloos zijn’ en ‘niet consequent zijn’, ‘nu eens het een, dan weer het andere doen/zeggen’. Daarnaast bestaat iemand op het verkeerde been zetten (‘iemand misleiden’). Mogelijk brengt deze laatste uitdrukking sommige taalgebruikers in de war. Op twee benen hinken komt weleens voor, maar is niet juist.

De uitdrukking op twee gedachten hinken gaat rechtstreeks terug op de Bijbel. In het bijbelboek 1 Koningen wordt verteld over de profeet Elia, die de Israëlieten verwijt dat ze niet kunnen kiezen tussen God en de afgod Baäl. In hoofdstuk 18, vers 21 staat: “Daar sprak Elia het volk als volgt toe: ‘Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de Heer God is, volg hem dan; is Baäl het, volg dan hem” (Nieuwe Bijbelvertaling, 2004).

In de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst stond overigens niet hinken op twee gedachten, maar hinken op twee krukken. Eigenlijk sloeg de passage op iemand die aan beide benen mank was. De figuurlijke betekenis was oorspronkelijk ‘in twee opzichten tekortschieten’. De vertalers van de Statenvertaling (uit 1637) kozen voor een andere interpretatie: ze vertaalden twee krukken met ‘twee gedachten’, waarbij het gehink van de ene naar de andere gedachte de mens in geestelijk opzicht ‘immobiel’ maakt.