Moeten zinnen altijd een onderwerp en een werkwoord hebben?

Nee, dat is niet altijd nodig. Zinnen in de gebiedende wijs hebben bijvoorbeeld geen onderwerp. Andere zinnen die geen onderwerp of persoonsvorm hebben, worden onvolledige of elliptische zinnen genoemd.

Zeker in de spreektaal zijn onvolledige zinnen heel gewoon. Ze worden vaak gebruikt als antwoord op een vraag, maar ook als bevel, bestelling, leus, enz.:

  • Wanneer gaat Frits op vakantie? Volgende week.
  • Hoe ga jij naar je werk? Op de fiets.
  • Allemaal aan de kant!
  • Twee koffie en een cola.
  • Een man een man, een woord een woord.

Niet alle onvolledige zinnen zijn voor iedereen aanvaardbaar. Sommige mensen hebben moeite met zinnen als de volgende:

  • De brief (waarin stond) dat zij veilig waren aangekomen, werd pas weken later bezorgd.
  • (De aanschafprijs van) een computer kan worden geschaard onder de bedrijfskosten.
  • Zij doen hun best te slagen. Om hun ouders te plezieren. Voor een baan.