Wat is juist: 'Ons bedrijf maakt onderdeel uit van een internationale uitgeversgroep' of 'Ons bedrijf maakt deel uit van een internationale uitgeversgroep'?

'Ons bedrijf maakt deel uit van een internationale uitgeversgroep' is het gewoonst. Volgens veel mensen is het ook duidelijk het best. Onderdeel uitmaken van vinden zij een verhaspeling (contaminatie) van deel uitmaken van en onderdeel zijn van. Als u er zeker van wilt zijn dat alle lezers uw teksten als 'verzorgd' beschouwen, dan kunt u dus het best kiezen voor deel uitmaken van.

Uitmaken betekent in (onder)deel uitmaken van 'vormen, zijn'. Als iets een deel kan vormen of zijn van iets anders, kan het in principe ook prima een onderdeel vormen of zijn van iets anders. Het is dus eigenlijk vreemd dat in de taaladviesboeken onderdeel uitmaken van wordt afgekeurd.

Onderdeel uitmaken van komt in het dagelijks taalgebruik geregeld voor en daardoor ook in Van Dale (2015). Bij onderdeel wordt onderdeel uitmaken van genoemd als gebruiksvoorbeeld; bij deel staat deel uitmaken van. In het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) komt onderdeel uitmaken van ook al voor. Bijvoorbeeld:

  • een uit bossen rijshout bestaande laag die onderdeel uitmaakt van rijswerken (...);
  • het vlak waarvan de betreffende zaak onderdeel uitmaakt;
  • deel van een stad (...) dat onderdeel uitmaakt van eenige indeeling van die stad.

Kortom: deel uitmaken van krijgt nog steeds vaak de voorkeur, maar onderdeel uitmaken van is ook stevig geworteld in de taalpraktijk.