Wat is juist: ‘Ons bedrijf maakt onderdeel uit van een internationale uitgeversgroep’ of ‘Ons bedrijf maakt deel uit van een internationale uitgeversgroep’?

‘Ons bedrijf maakt deel uit van een internationale uitgeversgroep’ krijgt van oudsher de voorkeur, omdat onderdeel uitmaken van gezien werd als een verhaspeling (contaminatie) van deel uitmaken van en onderdeel zijn van. De volgende zinnen zijn volgens iedereen juist:

  • Ons bedrijf maakt deel uit van een internationale uitgeversgroep.
  • Ons bedrijf is een onderdeel van een internationale uitgeversgroep.

Uitmaken heeft in (onder)deel uitmaken van de betekenis ‘vormen, zijn’. Iets kan een deel vormen of zijn van iets anders, maar het kan net zo goed een onderdeel vormen of zijn van iets anders. Het is dus niet vreemd dat onderdeel uitmaken van voor veel mensen prima klinkt. Het komt zelfs al sinds het midden van de negentiende eeuw geregeld voor in Nederlandse kranten. Het lijkt erop dat de taalnorm die ‘voorschreef’ dat onderdeel uitmaken van afgekeurd moest worden, nauwelijks nog leeft in de praktijk. Toch noemen de Schrijfwijzer (het bekende taaladviesboek van Jan Renkema, editie 2012) en het Taalhandboek Nederlands van Van Dale (2011) onderdeel uitmaken van nog een contaminatie.