'Ik ben niet zozeer een verstokt vegetariër, dan wel een dierenliefhebber.' Is deze zin juist?
 

Nee; de juiste constructie is 'niet zozeer (...) als wel (...)'.

Van Dale (2005) vermeldt bij als onder meer: "ter inleiding van een bijzin van vergelijking volgend op een hoofdzin waarin een woord staat als: zo, even, de- of hetzelfde". Van Dale geeft als voorbeeld: "hij is niet zozeer onwillig, als wel lui, eigenlijk meer lui dan onwillig". Deze betekenis treffen we ook aan in de zin 'Ik ben niet zozeer een verstokt vegetariër, als wel een dierenliefhebber', die we kunnen lezen als: 'Eigenlijk ben ik meer een dierenliefhebber dan een verstokt vegetariër.'

De betekenis van dan wel is 'of', 'ofwel', etc. Vaak wordt het gebruikt in zinnen waarin het onderschikkende 'of' voorafgaat (vaak verbonden met 'wel'): 'U vraagt me of zijn verzuim aan onwil dan wel aan luiheid toegeschreven moet worden.'

Soms is het gebruik van dan wel in plaats van als wel een vorm van 'hypercorrectie': iemand wil het woord als vermijden (denkend aan de voorkeur voor dan in groter dan/als) terwijl het juist wel op zijn plaats is.