Wat is een goed boek over de Nederlandse grammatica?
 

Hieronder volgt een lijstje met goede grammaticaboeken. Een aanrader is ook het weblog van de Taalprof, waarop de zinsdelen en veel grammaticale kwesties op een toegankelijke manier besproken worden.

 • Grammatica, 150 begrippen verklaard en toegelicht, Genootschap Onze Taal (2016). ISBN: 978 90 8189 963 3. Een handig opzoekboek, vooral geschikt voor docenten, studenten en volwassenen die hun kennis van grammatica willen ophalen. 
 • Syntax of Dutch. Hans Broekhuis en Evelien Keizer (2012). Geheel online te raadplegen.
 • Algemene Nederlandse Spraakkunst, G. Geerts e.a. Wolters-Noordhoff (1997). ISBN: 90 6890 490 6. Gezaghebbendste en uitgebreidste Nederlandse grammatica. Geheel online te raadplegen.
 • Geschiedenis van de Nederlandse Syntaxis (2 delen), Joop van der Horst (2008). ISBN: 978 90 5867 646 7.
 • Grammatica van het hedendaags Nederlands, Wim Klooster (2001). ISBN: 90 12 09024 5. 
 • Onze Nederlandse spreektaal, J. de Vries (2001). ISBN: 90 12 09038 5.
 • Grammatica van het Nederlands, F. Balk-Smit Duyzentkunst (2000). ISBN: 90 5797 070 8.
 • Prisma Grammatica Nederlands, H. Houët. (1996). ISBN: 90 274 4720 9. 
 • Nederlandse grammatica voor anderstaligen, A.M. Fontein en A. Pescher-ter Meer. Nederlands Centrum Buitenlanders (1993). ISBN: 90 5517 14 3. 
 • In verband met de zin, Jan Luif (1994). ISBN: 90 5356 141 2. 
 • Grammatica van het Nederlands. Een inleiding, Peter van Bart, Johan Kerstens en Arie Sturm (1998). ISBN: 90 5356 281 8. 
 • Nederlandse grammatica, M.C. van den Toorn (1984). ISBN: 90 01 86997 1. Geheel online te raadplegen
 • Nederlandsche spraakkunst. Handleiding ten dienste van aanstaande (taal)onderwijzers, C.H. den Hertog (1903-1904). Geheel online te raadplegen.