Ik las een aankondiging voor een discussiebijeenkomst met de titel De derde wereld: de nakende werkelijkheid. Moet nakende hier niet naakte zijn?

Nee, nakend is hier prima. Nakend is het tegenwoordig deelwoord van naken, een langzaam in onbruik rakend werkwoord dat 'naderbij komen' betekent. De grote Van Dale vermeldt nakend ook als bijvoeglijk naamwoord met de betekenissen 'arm, berooid' en 'naakt'. De nakende werkelijkheid kan daarom ook de associatie wekken met de vaste verbinding de naakte waarheid, waarin naakt 'niet te verbloemen' betekent.

De schrijver van deze zin heeft hier waarschijnlijk bewust nakend gebruikt. Hij zinspeelt nu op maar liefst drie dingen: het gaat om een werkelijkheid die nabij is, niet te verbloemen is en gekenmerkt wordt door armoede.