Wat is de juiste spelling: muesli of müsli?

Volgens het Witte Boekje is zowel muesli als müsli juist. Het Groene Boekje en Van Dale (2005) vermelden alleen muesli. In het vorige Groene Boekje (1995) was de variant müsli nog wel opgenomen; in de vorige Van Dale (1999) was dit zelfs de enig opgenomen vorm.

Het Nederlands heeft müsli in de jaren zestig van de twintigste eeuw ontleend aan het Duits (Müsli). De Duitse ü wordt soms weergegeven met ue, vandaar de Nederlandse spellingvariant muesli. Müsli en muesli worden zowel in het Nederlands als in het Duits uitgesproken met een open u-klank: [muus-lie].

Overigens komt het woord oorspronkelijk uit het Zwitsers-Duits, waar het als Müesli (dus met een umlaut én een e) wordt geschreven. Müesli is de verkleinvorm van Mues, dat 'brij' betekent en verwant is aan het Nederlandse moes. In het Zwitsers-Duits is de e voor het geoefende oor hoorbaar in de uitspraak: [muu-e-s-lie], met een toonloze e in het midden.