Hoe komt het dat we van oorsprong Griekse woorden als microscoop, macro en economie met een c schrijven, terwijl deze woorden in het Grieks een k hadden (mikros, skopein, makros, oikonomia)?
 

Dat komt doordat deze woorden waarschijnlijk via het Latijn en/of het Frans (of soms het Engels) in onze taal terechtgekomen zijn. Het Latijn heeft vele Griekse woorden geleend. De Griekse kappa werd in het Latijn een c, omdat het Latijn geen k kende. Andere voorbeelden zijn: cinema (Gr. kinèma, Fr. cinéma), circus (Gr. kirkos, Lat. circus) en dialect (Gr. dialektos, Lat. dialectus, Fr. dialecte).