Is met name juist in de zin: 'Wij krijgen veel telefoon, met name op maandag'?
 

Ja, met name is hier juist. Het betekent 'vooral, in het bijzonder'.

Tot enkele tientallen jaren geleden werd met name in dit soort zinnen afgekeurd. Het mocht alleen gebruikt worden in zinnen als: 'Het hele bedrijf heeft hard gewerkt, met name de afdelingen Voorlichting en Acquisitie' en 'De minister kreeg veel kritiek, met name van Pechtold en Gesthuizen.' Na met name moesten er dus echt namen worden genoemd.

Tegenwoordig hebben de meeste taalgebruikers geen moeite met met name in de betekenis 'vooral'. Alle hedendaagse woordenboeken vermelden deze betekenis bij met name. De recente taaladviesboeken maken er ook geen bezwaar tegen; ook de Nederlandse Taalunie keurt met name in de betekenis 'vooral' goed. Let er wel op dat er niet te veel met names in een tekst sluipen; als stopwoord kan het ergernis opwekken.