Wat is juist: de mediterrane keuken of de mediterraanse keuken?
 

De meeste taalgebruikers zullen de voorkeur geven aan de mediterrane keuken, maar sinds 2007 staat mediterraans in Van Dale (tenminste: in de aanvulling Jaarboek Taal 2007). Wie liever mediterraanse keuken schrijft, heeft nu dus een sterk argument ('Het staat in Van Dale!'). De papieren uitgave uit 2005 vermeldt nog alleen mediterraan, mediterrane: "van, behorend tot of kenmerkend voor het gebied om de Middellandse Zee". In andere woordenboeken en spellinggidsen komt mediterraans (nog) niet voor. Op deze website en in Onze Taal, het tijdschrift van onze vereniging, houden wij het ook op mediterraan - mediterrane.

Dat mediterraans is opgenomen in Van Dale, is niet zo vreemd: deze vorm komt erg vaak voor (in Nederland althans, in Vlaanderen veel minder). Mediterraan werd kennelijk niet duidelijk herkend als bijvoeglijk naamwoord. Dat wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de gedachte aan woordparen als anglicaan - anglicaans en Amerikaan - Amerikaans. In deze gevallen zijn de woorden op -aan zelfstandige naamwoorden; met het achtervoegsel -s wordt er dan een bijvoeglijk naamwoord van afgeleid. Mediterraan moet echter vergeleken worden met bijvoeglijke naamwoorden als spontaan en megalomaan, waar geen vorm spontaans of megalomaans bij hoort.

Er lijkt wel een gebruiksverschil te bestaan tussen mediterraan en mediterraans. Mediterraans lijkt vaak iets minder direct betrekking te hebben op het gebied rond de Middellandse Zee dan mediterraan. Het wordt vooral gebruikt als bepaling bij iets wat mediterrane kenmerken of trekken vertoont, zoals in een mediterraans ingericht appartement, een mediterraans gerecht en mediterraanse hitte. Verder valt op dat mediterraans meestal als bijwoord wordt gebruikt of als onverbogen bijvoeglijk naamwoord; de verbogen vorm mediterraanse is veel zeldzamer.