Wat is juist: de mediterrane keuken of de mediterraanse keuken?
 

Het is allebei juist. Combinaties als de mediterrane keuken, een mediterrane tuin en een mediterraan klimaat zijn wel het gebruikelijkst. De mediterraanse keuken, een mediterraanse tuin en een mediterraans klimaat zijn volgens de hedendaagse naslagwerken echter ook mogelijk.

Mediterraan is een bijvoeglijk naamwoord met een tamelijk bijzondere vorm. Woorden op -aan zijn namelijk vrijwel altijd juist zelfstandige naamwoorden: anglicaanAmerikaan, Javaan, enz. Met het achtervoegsel -s wordt van deze zelfstandige naamwoorden dan een bijvoeglijk naamwoord afgeleid: anglicaans, Amerikaans, JavaansMediterraan is echter op zichzelf al een bijvoeglijk naamwoord; het moet vergeleken worden met bijvoeglijke naamwoorden als humaan, simultaan, spontaan en urbaan. Al deze woorden gaan terug op het Latijn.

In de loop van de twintigste eeuw is de vorm mediterraans opgekomen, waarschijnlijk omdat taalgebruikers mediterraan niet meteen herkenden als een bijvoeglijk naamwoord. Zo wordt in Het Parool van 28 februari 1952 gesproken van “een mediterraans maat-houden”.