Wat is juist: 'Het mooie weer logenstrafte de sombere voorspellingen' of 'Het mooie weer loochenstrafte de sombere voorspellingen'?

'Het mooie weer logenstrafte de sombere voorspellingen' is juist.

Het werkwoord logenstraffen betekent meestal 'bewijzen dat iets niet waar of niet juist is, in tegenspraak zijn met'. De zin 'Het mooie weer logenstrafte de sombere voorspellingen' betekent dus iets als: 'het mooie weer was het bewijs dat de sombere voorspellingen niet juist waren', 'het mooie weer was in tegenspraak met de sombere voorspellingen'.

De vervoeging van logenstraffen is:

ik logenstraf – ik logenstrafte

jij/hij/zij logenstraft – jij/hij/zij logenstrafte

wij/jullie/zij logenstraffen – wij/jullie/zij logenstraften

ik heb gelogenstraft

de gelogenstrafte feiten

Logenstraffen komt al vanaf de zestiende eeuw in het Nederlands voor; het is ontleend aan het Duits. Het Duitse lügen strafen is afgeleid van Lüge ('leugen') en strafen ('berispen, straffen, tegenspreken'). Logenstraffen betekende aanvankelijk iets als 'in verband met een leugen berispen'.

Een veelgemaakte spelfout is loochenstraffen, met ooch. Dat is een begrijpelijke vergissing: het Nederlands kent immers ook het woord loochenen, dat bovendien een verwante betekenis heeft. In bijvoorbeeld: 'Het valt niet te loochenen dat de aarde opwarmt' betekent loochenen iets als 'ontkennen'.