Wat is juist: locatie of lokatie?

De juiste (officiële) spelling is locatie, met een c. Deze spelling komt ook voor op onze spellingwebsite Spellingsite.nu en in onze Spellingwijzer Onze Taal.

Lokatie met een k zou mooi passen bij woorden als lokaal, lokaliseren en lokalisatie. Deze k-spelling komt dan ook weleens voor; lokatie heeft zelfs een aantal jaar in Van Dale gestaan. De officiële spelling heeft echter een ander uitgangspunt gekozen: woorden die eindigen op [kaatsie] worden allemaal met -catie gespeld (educatie, medicatie, specificatie, enz.). Vandaar ook locatie

Er was een tijdlang één uitzondering: predikatie. Dat woord is in 2005 veranderd in predicatie.