Wat is het meervoud van kruis: kruisen of kruizen?

Het zelfstandig naamwoord kruis heeft twee meervouden: kruisen en kruizen. In alle betekenissen zijn beide meervoudsvormen mogelijk. Het Groene Boekje, de Spellingwijzer Onze Taal en diverse woordenboeken, waaronder Van Dale Hedendaags Nederlands en Van Dale Woordenboek Nederlands voor vmbo & mbo, maken tussen kruisen en kruizen geen betekenisverschil.

Kruis is aan het Latijn ontleend (crux) en had in het Middelnederlands een s-klank (cruce, crucen). Later werd kruisen steeds vaker aangepast aan meervoudsvormen als huizen en muizen. In het hedendaagse Nederlands zijn kruisen en kruizen allebei gebruikelijk.

Een aantal woordenboeken, waaronder de Dikke Van Dale en het Prisma Groot Woordenboek Nederlands, maken nog wel verschil tussen kruizen en kruisen. Kruisen is volgens deze naslagwerken altijd mogelijk; in enkele betekenissen, en dan met name ‘kruisvormig teken’ (zoals #, × of †) en ‘deel van het lichaam’, zou daarnaast ook kruizen goed zijn.

Werkwoord kruisen (‘een kruis slaan’)

Het werkwoord kruisen (‘een kruis slaan’, ‘kruiselings plaatsen/zetten/leggen’, ‘(loodrecht) snijden’) is met een s: kruisen - kruiste - gekruist. De vervoeging kruizen - kruisde - gekruisd is dus niet juist.