Wat is goed: ‘Wat fijn dat je koekjes hebt meegenomen!’ of ‘Wat fijn dat je koekjes hebt meegebracht!’?

Het is allebei juist. Wie hier meegenomen zegt, legt vooral nadruk op het moment in het verleden waarop de ander besloot de koekjes in zijn tas te stoppen. Wie hier meegebracht zegt, legt vooral nadruk op de situatie nu: de beschikbaarheid van de koekjes op de plaats waar iedereen is.

Verschil in perspectief

‘Wat fijn dat je koekjes hebt meegebracht’ wordt uitgesproken vanuit het perspectief van de situatie nu: er zijn koekjes naar de plaats waar men zich bevindt gebracht. Met meegenomen is het perspectief iets anders: nu gaat de aandacht meer uit naar het feit dat de koekjes van een bepaalde plaats zijn vervoerd. Iemand heeft er bijvoorbeeld bij de bakker aan gedacht koekjes te kopen, en heeft ze daarvandaan dus meegenomen. Het resultaat is in beide gevallen hetzelfde: er zijn koekjes. Vergelijk ook:

  • Breng je een cadeautje voor me mee uit Parijs? (nadruk op het moment waarop het cadeautje overhandigd zal worden)
  • Neem je een cadeautje voor me mee uit Parijs? (nadruk op het moment dat de ander het cadeautje vanuit Parijs vervoert)
  • Breng je melk mee als je naar de supermarkt gaat? (nadruk op het moment waarop de ander zal terugkeren met melk)
  • Neem je melk mee als je naar de supermarkt gaat? (nadruk op het moment dat de ander de melk vanuit de supermarkt vervoert)

In een zin als ‘Wat moet je allemaal meenemen op vakantie naar de tropen?’ past alleen meenemen. Het perspectief ligt overduidelijk op het moment van vertrek (‘wat stop je in je koffer’). Ook in ‘Ik hád koekjes meegenomen, maar waar heb ik ze nu toch gelaten?’ past meenemen beter dan meebrengen. De nadruk ligt duidelijk op het van een andere plaats vervoeren van de koekjes en niet op de situatie op de plaats van bestemming.

Meenemen alleen ‘van hier naar daar’? 

De taaladviseur van de VRT waarschuwt dat Vlamingen zich ergeren aan zinnen als ‘Wat fijn dat je koekjes hebt meegenomen!’ Voor hen is meegebracht hier duidelijk beter. De regel die dan gehanteerd wordt, is ‘meebrengen doe je ‘van daar naar hier’ en meenemen doe je ‘van hier naar daar’’. Dat is - althans voor Nederlanders - echter te zwart-wit gedacht. De zinnen met meenemen betekenen net zo goed dat er iets van een andere plaats náár de plaats waar de sprekers zich bevinden wordt vervoerd.