Als je een woord of een lettergreep wilt benadrukken, met welk teken moet dat dan? Is het: ‘Het beleid is wél zinvol’ of ‘Het beleid is wèl zinvol’?

Juist is: ‘Het beleid is wél zinvol.’

Het nadrukteken of klemtoonteken is altijd het accent aigu ( ´ ), een streepje van linksonder naar rechtsboven. Als er sprake is van een klinkercombinatie van twee of meer letters, worden er twee accenten geplaatst. Enkele voorbeelden:

  • Dé website voor taalliefhebbers!
  • Ik wil dát boek.
  • Wandelen is leuk én gezond.
  • Vóór de vergadering heb ik geen tijd; ik bel je daarna wel.
  • Dat is jé van hét.
  • Die bal was úít!
  • Dóé dan iets!
  • Moet je je vóórstellen!
  • Het duurt ééuwen voor je aan de beurt bent.

Ook op de ij in bijvoorbeeld blíjft zouden twee accenttekens moeten staan, maar omdat dat niet altijd technisch mogelijk is, mag het accent op de j achterwege blijven: ‘Jij blíjft ook maar bezig in dat huis van je.’

Het accent aigu ( ´ ) fungeert niet alleen als nadrukteken of klemtoonteken, maar ook als uitspraakteken in woorden als café en privé en in (‘hee’). Het heeft dus een ‘dubbelfunctie’.

Het accent grave ( ` ) wordt vrijwel alleen gebruikt in woorden van Franse herkomst, zoals à, scène en misère, en om de juiste uitspraak van de letter e aan te geven, zoals in appèl, en blèren

Ook op hoofdletters kan een klemtoonteken staan: ‘Úít met die felle lamp!’ Zie het advies daarover.