Wat is juist: justitiële blunders of justitionele blunders?

Het is allebei juist. Justitiële blunders krijgt wel vaak de voorkeur.

Bijvoeglijke naamwoorden op -ioneel horen bij Franse woorden op -ion. Zo gaan sensationeel, relationeel en traditioneel terug op sensation, relation en tradition. Het Franse justice eindigt niet op -ionJustitioneel is daarom eigenlijk onjuist gevormd. Desondanks gebruiken veel mensen dit woord; het is opgenomen in het officiële Groene Boekje.

Politioneel en politieel

Ook politioneel is eigenlijk onjuist gevormd: het gaat terug op politie. Tegen dit bijvoeglijk naamwoord wordt echter minder bezwaar gemaakt; het wordt meestal als een gelijkwaardig synoniem van politieel beschouwd. Toch zijn er nog taalgebruikers die liever van een politieel onderzoek dan van een politioneel onderzoek spreken. In de combinatie politionele acties wordt het als benaming voor het ingrijpen van Nederlandse troepen in Indonesië in 1947-1948 wel door iedereen geaccepteerd.