Wat is het verkleinwoord van jongen: jongetje of jongentje?

Het verkleinwoord van jongen is jongetje, zonder n voor de verkleiningsuitgang.

De vorm jongetje lijkt onlogisch, want normaal gesproken verandert de grondvorm van woorden die op -en eindigen niet als er een verkleinwoord van wordt gemaakt: wezentje, molentje, etentje, etc. Jongetje is een uitzondering. Het bestaat eigenlijk uit jonge + tje, waarbij de jonge de zelfstandig gebruikte vorm van het bijvoeglijk naamwoord jong is, net als de zieke bij ziek. Vroeger sprak men dus van de jonge (vergelijkbaar met het Duitse der Junge).

De vorm jongen (met n) is van oorsprong een verbogen vorm van jonge, zoals in voor den jongen man. Al een paar eeuwen geleden was het naamvalssysteem zo zwak geworden dat jongen vaak in plaats van jonge werd gebruikt; later werd dit de standaardvorm voor het woord. De verkleinvorm jongetje was toen al afgeleid van de vorm jonge en is nooit aangepast aan jongen. Vandaar dat we deze vorm zonder n schrijven.

De verkleinvorm van het zelfstandig naamwoord jong ('pasgeboren dier') is ook onregelmatig. Het is niet jongetje, zoals je naar analogie van bijvoorbeeld tong - tongetje zou verwachten, maar jonkie.