Welke voorletters heeft iemand met een dubbele voornaam, zoals Jan-Willem?

Er zijn geen officiële regels die vastleggen welke voorletters bij welke naam horen. In de meeste gevallen levert het kiezen van de voorletters ook geen problemen op, maar dubbele namen leiden wel vaak tot twijfel.

In principe krijgt iedereen per voornaam één voorletter. Voornamen worden gescheiden door een spatie. Wie Jan Willem als voornamen heeft, heeft dus als voorletters J.W. Als er een streepje tussen de delen van de naam staat, gaat het feitelijk om één naam. Jan-Willem heeft dus als voorletter alleen de J.

Let op: de roepnaam kan afwijken van de officiële naam, waarop de voorletters gebaseerd zijn. Jan-Willem kan officieel Johannes Wilhelmus heten, waardoor hij toch de voorletters J.W. krijgt.

Soms wordt tussen de voorletters bij dubbele namen een streepje gezet (J.-W.). Wij raden dit echter af; het sluit slecht aan bij wat bij andere namen gebruikelijk is, en is bovendien op (elektronische) formulieren vaak lastig in te vullen.