Wat is juist: 'De Iraki worden steeds armer' of 'De Iraki's worden steeds armer'?

'De Iraki's worden steeds armer' is juist. Iraki is een enkelvoud; Iraki's is het bijbehorende meervoud.

Het Morfologisch handboek (1993) vermeldt bij het achtervoegsel -i dat hiermee geografische persoonsnamen kunnen worden afgeleid. Vaak bestaan er daarnaast inwonernamen met andere achtervoegsels. Zo treffen we in de naslagwerken naast Iraki, Pakistani, Koeweiti en Israëli de - veelal gebruikelijker - namen Irakees en Irakiër, Pakistaan, Koeweiter en Israëliër aan. De meervoudsuitgang van inwonernamen op -i is 's . De juiste meervoudsvormen zijn dus Iraki's, Pakistani's, Koeweiti's en Israëli's. Voor klassiek geschoolden ziet dit er misschien vreemd uit, omdat in het Latijn de vorm op -i de meervoudsvorm is van een enkelvoudig woord op -us. Wie Iraki als meervoud ziet, veronderstelt dat er een enkelvoud als Irakus bestaat, en dat is niet het geval.

Inwonernamen als Iraki zijn in het Nederlands terechtgekomen onder invloed van het Engels, dat deze vormen overgenomen heeft uit de talen in de genoemde landen. Het achtervoegsel -i wordt bijvoorbeeld in het Arabisch gebruikt om de (mannelijke) bewoner van een stad of land aan te duiden.