Schrijf je internet met een kleine letter of met een hoofdletter?

We schrijven internet met een kleine letter.

Met internet werd oorspronkelijk een netwerk van met elkaar verbonden computers op verschillende locaties bedoeld. Later werd dit woord als naam gebruikt: "In 1969 zette het Amerikaanse leger het eerste gedistribueerde computernetwerk 'Arpanet' op. In 1982 kreeg de fusie tussen Arpanet en Milnet de naam Internet. Sindsdien is Internet het geheel van gekoppelde TCP/IP-netwerken" (Microsoft Encarta Naslagbibliotheek Winkler Prins, 2003). Maar in de loop van de tijd, zeker sinds de doorbraak van het world wide web in 1995, is het eigennaamkarakter van internet snel afgesleten.

Internet is nu een soortnaam. Als aanduiding voor een medium lijkt het sterk op televisie/tv, radio en teletekst, die ook een kleine letter krijgen. De oude betekenis 'netwerk van verbonden computers' is heel zeldzaam geworden en zit volgens ons dit nieuwe gebruik van internet zeker niet in de weg.

In veel andere talen wordt internet (inmiddels) ook met een kleine letter geschreven, bijvoorbeeld in het Frans en het Spaans. In het Duits wordt het met een hoofdletter geschreven omdat het een zelfstandig naamwoord is. Het Engels beschouwt Internet algemeen als een naam; alle woordenboeken schrijven het in die taal met een hoofdletter.