Integendeel betekent volgens Van Dale 'het tegengestelde is waar' of 'daarentegen'. Betekent dat dat iemand die zegt: 'Ik vind Piet geen aardige man', zijn zin kan vervolgen met 'Integendeel: ik vind hem bijzonder sympathiek'?

Logisch gezien zou dat misschien mogelijk zijn, maar zo wordt integendeel in de praktijk niet gebruikt. Een goed vervolg op 'Ik vind Piet geen aardige man' is bijvoorbeeld 'Integendeel: ik vind hem een erg vervelende vent.'

Integendeel kan op twee manieren gebruikt worden. Zo kan het in een tweegesprek voorkomen: iemand ontkent met integendeel de mededeling van iemand anders. Een voorbeeld. Persoon A zegt: 'Ik vind Piet een aardige man', waarop persoon B tegenwerpt: 'Integendeel: hij is juist erg vervelend.' Integendeel kondigt dan aan dat persoon B de ander gaat tegenspreken.

Heel anders is het als iemand zijn éígen zin vervolgt met integendeel. Dat kan alleen maar als de gedane mededeling een ontkenning bevat, bijvoorbeeld niet of geen. Een zin als 'Ik vind Piet een aardige man. Integendeel: ...' is niet zinnig. Wel mogelijk is: 'Ik vind Piet geen aardige man. Integendeel: ik vind hem een erg vervelende vent.' In dit geval fungeert integendeel niet als een ontkenning van de bewering, maar juist als een versterking ervan. Hoe komt dat nu?

Allereerst is een vervolg met integendeel te vergelijken met een vervolg met maar: 'Ik vind Piet niet een aardige man, maar (juist) een erg vervelende vent.' Ook met maar wordt niet de hele ontkennende zin (namelijk dat Piet geen aardige man is) tegengesproken, maar alleen datgene wat ontkend wordt (in dit geval wordt ontkend dat Piet een aardige man is).

Bovendien zwakt een ontkennende zin een bewering vaak wat af: 'Ik vind Piet geen aardige man' is minder negatief dan 'Ik vind Piet een vervelende vent.' Door zo'n ontkennende zin te vervolgen met integendeel wordt deze zin gecontrasteerd met de bevestigende zin die erop volgt: 'Ik vind hem een erg vervelende vent.' Op deze manier wordt een pijnlijke mededeling wat vriendelijker ingeleid. Een logisch alternatief voor integendeel in deze context zou zijn 'Sterker nog: ...' Vreemd genoeg betekenen deze twee schijnbaar tegengestelde uitdrukkingen hier precies hetzelfde.