Wat is juist: insect of insekt?

De juiste spelling is insect, met een c.

Tot 1995 was zowel insect als insekt juist. Die laatste vorm was de voorkeurspelling, de vorm met c was de toegestane spelling. Bij de spellingwijziging van 1995 is het systeem van voorkeur- en toegestane spelling afgeschaft, en sindsdien bestaat er voor verreweg de meeste woorden nog maar één correcte spellingwijze. Meestal werd dat de oude voorkeurspelling, maar insect werd aangepast aan de nieuwe regel dat woorden die op -ect, -act en -uct eindigen, altijd een c voor de t krijgen. Om die reden werd ook produkt met een k - decennialang de voorkeurspelling - in 1995 officieel product.

Helemaal consequent wordt de verdeling van c's en k's nooit. Zo is onder meer locatie juist naast lokaal en lokaliseren, en akkoord naast accorderen.