Wat is goed: 'Hij vertelde me alle in's en out's' of 'Hij vertelde me alle ins en outs'?

De schrijfwijze ins en outs is juist: 'Hij vertelde me alle ins en outs.'

Ins en outs betekent 'bijzonderheden', 'details', maar ook wel 'datgene wat nuttig is om te weten', 'achtergronden en bijzonderheden'. Letterlijk betekent ins en outs 'toegangen en uitgangen'. 

In het Engels (waaruit we deze uitdrukking geleend hebben) is het ook ins and outs, in drie losse woorden. Het Engels gebruikt geen apostrofs in meervoudsvormen, en er is geen reden om ze in het Nederlands toe te voegen. Apostrofs worden in het Nederlands alleen gebruikt als er uitspraakverwarring dreigt, zoals bij opa's en oma's en cello's en piano's

Op zichzelf is ins and outs ook mogelijk (met het Engelse and), maar de uitdrukking is het gewoonst met het Nederlandse en.