Als je in opdracht van iemand anders een brief ondertekent, wat is dan de juiste ondertekening?

Een ondertekening 'in opdracht' bestaat uit de volgende onderdelen:

  • de slotformule (bijvoorbeeld 'Met de meeste hoogachting,' of 'Met vriendelijke groet,');
  • de afkorting i.o., direct gevolgd door de handtekening op dezelfde regel (in plaats van i.o. ('in opdracht') zijn ook mogelijk: b.a. ('bij afwezigheid'), p.p. ('per procuratie'), p.o. ('per order') en het enigszins verouderde o.l. ('op last'));
  • de naam van de opdrachtgever.

De naam van degene die feitelijk ondertekent, wordt dus niet genoemd.