Waar komt war in de zegswijze in de war zijn vandaan?

In de war zijn betekent 'zich vergissen, verward zijn'.

Er bestaat een verband tussen het Engelse war ('oorlog') en het Nederlandse war in in de war zijn. Ook warrig, verwarren en verwarring hebben hiermee te maken.

Het Nederlandse war en het Engelse war gaan allebei terug op het Germaanse werra, dat 'onrust' en later ook 'strijd' betekende. Het Nederlandse war is uit de eerste betekenis ontstaan, het Engelse uit de tweede. Toch bestaat ook de associatie tussen wanorde en oorlog in het Nederlands nog steeds; kijk maar naar een woord als strijdgewoel (woelen betekent 'onrustig heen en weer bewegen').

Het Franse woord guerre ('oorlog') komt, via de oude Germaanse taal Frankisch, ook van werra. Andere Romaanse talen kennen het woord ook (guerra, guerrilla).